Náš tím

 Fotka - Advokát, JUDr. Ján Krnáč

Advokát

JUDr. Ján Krnáč

- advokát zapísaný v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod reg. č. 3930

- absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (titul Mgr.)

- absolvovanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce z predmetov obchodné právo a medzinárodné právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (titul JUDr.)

- ovláda anglický a ruský jazyk

- špecializácia: obchodné, občianske a pracovné právo, daňové a trestné právo

Fotka - Advokátka, JUDr. Ing. Martina Krnáčová

Advokátka

JUDr. Ing. Martina Krnáčová

- advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod reg. č. 6569

- absolventka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (titul Mgr.) a Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (titul Ing.)

- absolvovanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce z predmetov obchodné právo a medzinárodné právo na Právnickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici (titul JUDr.)

- ovláda anglický jazyk

- špecializácia: obchodné, občianske a rodinné právo

Fotka - Advokátka, JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA

Advokátka

JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA

- právnička, absolventka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (titul Mgr.)

- absolvovanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce z predmetov obchodné právo a medzinárodné právo na Právnickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici (titul JUDr.)

- absolvovanie štúdia Executive master of business administration na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie a Collegium Humanum Warsaw Management University (titul MBA)

- ovláda anglický jazyk

- špecializácia: obchodné, finančné a správne právo

Fotka - Advokátsky koncipient, Mgr. Miroslava Lepiešová

Advokátsky koncipient

JUDr. Miroslava Lepiešová

- advokátska koncipientka zapísaná v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod reg. č. 909028

- absolventka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

- ovláda anglický a francúzsky jazyk

- špecializácia: občianske, trestné a insolvenčné právo

Fotka - Vedúca kancelárie, Ing. Jaroslava Bystrianská

Vedúca kancelárie

Ing. Jaroslava Bystrianská