Advokátska kancelária Krnáč S.R.O.

Kontaktné údaje

Ičo

47 232 293

Dič

2023 163 164

Ič DPH

SK 2023 163 164

Bankové spojenia

Tatra banka

Číslo účtu: 292 584 8758/1100

IBAN: SK32 1100 0000 0029 2584 8758

SWIFT/BIC: TATR SK BX

Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 513 913 8664/0900

IBAN: SK65 0900 0000 0051 3913 8664

SWIFT/BIC: GIBASKBX